Tutors and Mentors

Jiri Vitek

ing.arch.ing. Jiri Vitek (*1979) vystudoval stavební inženýrství na VUT v Brně (2006) a fakultu architektury VUT v Brně (2009), od roku 2012 studuje na Die Angewandte ve studiu ZAHA HADID ve Vídni. Zabývá se navrhováním a výzkumem na poli digitální/ parametrické architektury a volnou výtvarnou tvorbou, kde těžiště spočívá v objevování nových struktur.

http://jirivitekarchitects.blogspot.cz/

Jan Pernecky

Ján Pernecký studied architecture at Excessive III / Die Angewandte, Vienna, Academy of fine arts and Design, Bratislava, Faculty of Architecture STU, Bratislava and Arkitekturskolan KTH, Stockholm.
He is an expert in creative programming, form making in Java / Processing and Grasshopper®. Maker of the Boid flocking library for Grasshopper® (2014).
Teaching creative programming and robotic fabrication at universities in Slovakia, Czechia, Poland, Italy and at workshops in Austria, Slovakia, Czechia, Poland and Italy. Conducting independent research on the theory of digital architecture (genetic algorithms, generative design, design by behavior, augmented reality), lecturing at private events and universities (Faculty of Architecture, STU, SK; Academy of Fine Arts and Design, SK; Faculty of Arts, TUKE, SK; Faculty of Arts, VUT, CZ; UTB, CZ; IaAC, ES).
Creator and curator of Asking Architecture - Slovak and Czech national pavilion at 13th architecture exhibition of la Biennale di Venezia.

rese-arch. org

Shota Tsikoliya

MgA. Shota Tsikoliya, Ph.D, M.Sc. (*1991) vystudoval Univerzitu ve Stuttgartu a Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze, kde v současnosti působí jako odborný asistent ve studiu Architektura III a v rámci mezinárodního programu CIEE přednáší Science, Engineering Technology in the Global Architectural Design. Vede a spoluorganizuje různé workshopy zaměřené na inovativní technologie v architektuře. V rámci svého doktorského studia na Vysoké škole uměleckoprůmyslové obhájil disertační práci Computational Methods in Contemporary Architectural Practice: Emergent Architecture. Shota absolvoval stáž na Danish Academy of Arts, School of Architecture a mezi lety 2014-2015 studoval a pracoval na stuttgartské univerzitě v rámci Institute of Computational Design, kde se účastnil realizace pavilonu ICD/ITKE Research Pavilion 2014-2015. Při spolupráci s kancelářemi v Praze a Berlíně získal Shota četné pracovní zkušenosti na různorodých oceněných projektech.

Zdenek Franek

Narodil se roku 1961 v Boskovicích. Po studiích na Fakultě architektury VUT v Brně působil na ÚHA v Blansku, v roce 1989 založil firmu Fránek Architects. V současné době se věnuje projekční, publikační a pedagogické činnosti doma i v zahraničí.

Jako pedagog působil na FA VUT Brno (externí přednášející), na VŠB Ostrava, na ARCHIP Praha a na TU v Liberci. Habilitoval se v roce 2008 na AVU v Praze, v roce 2011 absolvoval profesorské řízení na VŠUP Praha a od roku 2012 je děkanem Fakulty umění a architektury na Technické univerzitě v Liberci.

Realizoval řadu výstav, mimo jiné v roce 2007 výstavu Perspektivy v Galerii Jaroslava Frágnera v Praze, 2011-2012 výstavu Útroby architektury v Domě umění města Brna, v roce 2012 výstavu v Galerii CCC v Pekingu, dále pak řadu samostatných výstav v Litomyšli, Boskovicích, Blansku, Zlíně, Pelhřimově, Gentu, Utrechtu, Hildesheimu, Vídni.

Přednášel pro odborníky a studenty na univerzitách v České republice – AVU, VŠUP, ČVUT, KU, VUT Brno, VŠB Ostrava, UTB Zlín a dalších. V zahraničí přednášel mj. na univerzitách v Gentu, Utrechtu, Hildesheimu, New Delhi, Pekingu, Santiagu de Chile.

franekarchitects.cz

Imro Vaško

*1958. Vedie ateliér III na VŠUP v Prahe od jesene 2011. Absolvent Prof. Dušana Kuzmu (1983). Po návrate z Fulbright Scholarship na Yale University v roku (1991) založil na VŠVU Laboratórium architektúry. V roku 1998 pôsobil ako hosťujúci profesor na Rhode Island School of Design. Prednášal a bol kritikom na Columbia University, Pratt Institute, RICE, Cornell University, CCNY, Universität für angewandte Kunst a Akademie der bildenden Kunst vo Viedni. Spoluorganizoval medzinárodné architektonické podujatia s Danielom Libeskindom, Gregom Lynnom, Monikou Mitášovou, Marianom Zervanom a mnohými ďalšími. Spolupracoval s Janom Taborom a Wolf D. Prixom na projekte WI:BRA. Venuje sa konceptuálnej a vizionárskej architektúre, urbanizmu, inštaláciám a zaoberá sa tendenciami stredoeurópskej architektúry a Paralelného modernizmu. Bol spoluautorom spoločnej expozície Českej a Slovenskej republiky na 7. Bienále architektúry v Benátkach (2000). Samostatne vystavoval vo Fragnerovej galérii (2001).

Jan Valer

I love painting and drawing. Started as an autodidact I drew things and people around me and - due to my university studies of botany - flowers and trees. After university studies I was attending evening classes of drawing, painting and sculpturing in one art school in Brno. An important step towards my own independent work was the acquisition of a studio in the former Vlnena factory in Brno. My work has undergone many phases in the last few years and I still cannot say that it has settled in a style. The reason behind this is that I try to submit the form to momentary feelings, attitudes and perceptions of the external world as well as of my own internal one. As a matter of fact, I do not even want to stay in a little box of a style since I enjoy finding new expressions for my artistic work.

janvaler.com

saatchiart.com/janvaler