santiniho jazyk vol.1, 2.1

 2016/2017

architektonický workshop a sympozium Žďár nad Sázavou 2016

Participanti pomocí soudobých technik navrhování interpretovali architektonický jazyk a zásadní téma průkopníka avatgardní architektury

byly analyzovány stavby J.B.Santiniho ve Žďáru. Nová architektura vznikla na průsečíku nového a starého. Workshop probíhal ve 3 fázích. Dopolední tutoriály odstartovali krátké tématické přednášky, odpoledne bylo vyhrazeno samostatné tvůrčí práci se supportem tutorů. Večer proběhly přednášky završené kulatým stolem diskuse. Studenti během dne měli možnost konzultovat s mentory. Workshop byl završen prezentací participantů s komentářem mentorů a veřejnosti. Všechny přednášky byly přístupné veřejnosti.


Na workshop navazovala akce Městské zásahy, následovala publikace VIZE ZR 2016

Worskhop proběhl 31.3 - 3.4.2016
Workshop byl doplněn přednáškami Mentorů a závěrečnou prezentací Participantů.
Mentoři ( architekti : prof. Z. Fránek, doc.P.Hájek, teorie : prof.J.Kroupa )
Tutoři ( architekti Jiri Vítek, Shota Tzikolia, Jan Pernecký )
Participanti studenti ( FA VUT BRNO, FA TUL LIBEREC, FA ČVUT PRAHA, ARCHIP PRAHA, UMPRUM PRAHA, STU BRATISLAVA, VŠVU BRATISLAVA )

Studenti tým A Kristýna Uhrová, Roman Kekel, Matěj Jindrák / FA VUT Brno / Světelný labyrint . tým B Martin Valíček, Adam Hudec, Katarína
Ambrosová / FA VUT Brno, Františka Podzimková / ARC FAST VUT Brno, / Abstrakce architektonických forem do linní / tým C Juraj Horňák / ARC
FAST VUT Brno, Kristina Garbová / FA ČVUT Praha, Danel Proisl / FA VUT Brno, Ivana Kubicová / FA TU Liberec, tým D Mária Mušková / FA VUT
Brno , Jan Adamus, Ondřej Pokoj / UMPRUM Praha /Baroque 2.0 /

santiniho jazyk 2.1 / 2017 / metamorfování skalárním polem

Brief :

Architektonický workshop se zaměří na výzkum a aplikaci santiniho geometrií a pomocí soudobých generativních možností rozvine tyto témata do nové protoarchitektury.

Workshop se bude skládat z dopoledních tutoriálů a následného vývoje projektu. Budou vyučovány parametrické metody v programech Rhino + Grasshopper.

Téma letošního workshopu bude světlo a forma. Program zadání bude doplňkový objekt pro provoz kostela na Zelené Hoře sv. Jana Nepomuckého autora Jana Blažeje Santiniho.

Termín :

17.8 - 21.8. 2017

Zámek Žďár nad Sázavou

utors :

Jiri Vitek

Jan Pernecky

Tomas Tholt

Mentors:

Prof. Zdenek Fránek